BAN GIÁM HIỆU VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 

1. Hiệu trưởng- Bí thư Chi bộTRẦN THỊ THỦY
   Chuyên mônĐại học sư phạm Tiểu học
   Lĩnh vực phụ tráchPhụ trách chung
  
 
Vào ngành năm 1992
Về trường năm 2016    
 
 
 
 
 
2. Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoànHoàng Thị Thu Giang
   Chuyên mônĐại học sư phạm Tiểu học
   Lĩnh vực phụ tráchPhụ trách chuyên môn- Công tác Đoàn, Đội, các HĐNK.
 Vào ngành năm 1994
 Về trường năm 1994    
 
 
 
3. Phó Hiệu trưởngTRẦN THỊ THƠI
   Chuyên mônĐại học sư phạm Tiểu học
   Lĩnh vực phụ tráchPhụ trách chuyên môn- Các Hội thi,  CSVC

     
 
 
 
Vào ngành năm 1997
Về trường năm  2007
 
 
  

 
GIÁO VIÊN CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
 

  1. TỔ CHUYÊN MÔN 1+2

 

TTHọ TênNăm sinhTrình độ CMVề trườngNhiệm vụ được phân côngGhi chú 
1Phan Thị Thảo8/10/1988ĐHSP2010CN 1A 
2Phan Thị Huyền3/6/1986ĐHSP2010CN  1B 
3Phạm Thị Thu Dung18/10/1975CĐSP2007CN  1C 
4Nguyễn Thị Bích Thuý2/10/1987ĐHSP2010CN  1D 
5Trần Thị Phương Nam5/6/1977CĐSP1999CN   1ETổ trưởng
6Đặng Thị Vân Anh1/10/1970CĐSP1997CN  1G 
7Đinh Thu Tình 05/04/1978CĐSP2016CN  2A 
8Phan Thị Thương14/4/1987ĐHSP2010CN  2BTổ phó
9Đoàn Thị Nhung20/11/1989ĐHSP2010CN  2C 
10Phan Thị Minh Thư20/9/1986ĐHSP2012CN  2D 
11Nguyễn Thị Minh30/11/1983ĐHSP2010CN  2E 
12Trần Thị Xanh26/5/1973CĐSP2015CN  2G 

 
 

  1. TỔ CHUYÊN MÔN 3+4 :

 

TTHọ TênNăm sinhTrình độ CMVề trườngNhiệm vụ được phân côngGhi chú 
1Trần Thị Thanh Hiên20/3/1974CĐSP1994CN 3ATổ phó
2Phan Thị Thanh13/3/1973CĐSP2000CN 3B 
3Nguyễn Thị Trung12/4/1971CĐSP2003CN 3C 
4Nguyễn Thị Việt Hà15/7/1974ĐHSP2005CN 3D 
5Lê Thị Dung3/5/1965CĐSP2015CN 3E 
6Hồ Thị Bích Thuỷ3/2/1975CĐSP1997CN 4ATổ trưởng
7Nguyễn Thị Thanh Hà13/3/1985ĐHSP2009CN 4B 
8Lê Thị Thu Hà7/8/1988ĐHSP2010CN 4C 
9Hoàng Thị Minh Ngọc9/6/1982ĐHSP2005CN 4D 
10Nguyễn T. Như Quỳnh1/11/1983ĐHSP2008CN 4E 
11Nguyễn Thị Hoa25/8/1979CĐSP2005CN 4G 

 

  1. TỔ CHUYÊN MÔN 5:

 

TTHọ TênNăm sinhTrình độ CMVề trườngNhiệm vụ được phân côngGhi chú 
1Hoàng Thị Thuỳ13/10/1985ĐHSP2008CN 5ATổ trưởng
2Nguyễn Thị Oanh28/2/1988ĐHSP2010CN 5B 
3Dương Thị Nga31/10/1986ĐHSP2012CN 5C 
4Trần Thị Hảo3/10/1990THSP2010CN 5D 
5Nguyễn Thị Nguyệt28/6/1988ĐHSP2010CN 5ETổ phó
6Phan Thị Thu Hường5/4/1985ĐHSP2009CN 5G 

 
 
    
 

  1. TỔ CHUYÊN MÔN 5:

 

TTHọ TênNăm sinhTrình độ CMVề trườngNhiệm vụ được phân côngGhi chú 
1Nguyễn Thị Thu Hiền24/10/1986ĐHSP2010Dạy ÂN 
2Phạm T.  Huyên4/10/1986ĐHSP2015Dạy MT 
3Hoàng Trí Chiến03/06/1982THSP2010dạy MT 
4Lê Thanh Huế CĐSP2016Dạy A.Văn 
5Phan Thị Thùy Diễm6/11/1986ĐHSP2012Tổng  đội 
6Trần Thị Minh Ngà ĐHSP2016Dạy A.Văn 
7Trần Thị Bảo Ngọc8/5/1980CĐSP2015Dạy A.Văn 
8Hoàng Thị Bích Hảo15/3/1985ĐHSP2012Dạy ÂNTổ phó
9Nguyễn Thị Lý14/12/1975ĐHSP2007Dạy A VănTổ trưởng
10Trần Anh Liễu1/4/1979ĐHSP2010Dạy T. dục 

 

  1. TỔ VĂN PHÒNG:

 

TTHọ TênNăm sinhTrình độ CMVề trườngNhiệm vụ được phân côngGhi chú 
1Đinh Thị Hồng Hạnh12/4/1987TC1999KT 
2Phan Thị Dung01/01/1981TC1999VT 
3Uông Thị Huyền Trang10/12/1988TC1999YT 
4Phan Thị Thanh Tâm05/06/1981ĐHTT2012TB